Zaradi vaše neaktivnosti in odprte aplikacije vas bomo kmalu odjavili iz aplikacije.
Potrebujem aplikacijo, zato me ne odjaviti
Odjava

Pogoji

SPLOŠNI POGOJI DOSTOPA IN UPORABE SISTEMA ZA IZPOSOJO MESTNIH KOLES »ZAPELJI ME«

1. PREDMET STORITVE SISTEMA ZA IZPOSOJO MESTNIH KOLES
Sistem »ZAPELJI ME« je sestavljen iz mreže kolesarskih postaj na območju mesta Slovenska Bistrica, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah: parkirišče pred tovarno Impol; parkirišče na Tomšičevi ulici; Partizanska cesta – ob trgovini Mercator (Soča); Trg Alfonza Šarha; parkirišče pri Občini Slovenska Bistrica; pred trgovskim centrom Hipermarket Spar ter Ljubljanska cesta – parkirišče pred Gams klubom. Pomen izrazov v Splošnih pogojih: »ZAPELJI ME« je sistem izposoje mestnih koles; »splošni pogoji« so splošni pogoji dostopa in uporabe sistema »ZAPELJI ME«; »nosilec« in »upravljavec« sistema je Občina Slovenska Bistrica, kot lastnik sistema »ZAPELJI ME«; »uporabnik« je naročnik oz. oseba, ki uporablja storitve sistema »ZAPELJI ME«; »Pogodba« je pogodba o naročniškem razmerju za storitve sistema »ZAPELJI ME«, ki jo skleneta uporabnik in upravljavec ob izposoji kolesa; »mesto izposoje« je kraj oziroma lokacija, kjer prične teči pogodbeno razmerje za najem kolesa; »mesto vrnitve« je kraj oziroma lokacija, na katerem uporabnik vrne kolo; »Aplikacija« je računalniški program, ki uporabniku omogoča uporabo storitev v okviru sistema »ZAPELJI ME«.

2. UVODNE DOLOČBE
Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.slovenska-bistrica.si/zapeljime in opredeljujejo pogoje naročniškega razmerja med upravljavcem in uporabnikom ter pogoje uporabe mestnih koles v sistemu »ZAPELJI ME«. Ti pogoji zavezujejo najemodajalca in najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07; z vsemi spremembami in dopolnitvami). Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike storitev sistema »ZAPELJI ME«. Uporabnik z registracijo v mobilno aplikacijo »ZAPELJI ME« potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in da sprejema njegove določbe. Če postanejo nekatere določbe splošnih pogojev nične ali neveljavne, ne postanejo nične ali neveljavne vse določbe splošnih pogojev, ampak ostanejo preostale določbe splošnih pogojev nespremenjene, uporabne in veljavne. Nične ali neveljavne določbe bodo zamenjane z novimi, pri čemer se bodo upoštevala okvirna določila prejšnjih določb, v kolikor bo to mogoče in smiselno. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani upravljavca in nosilca.

3. KONTAKTNI PODATKI
Nosilec: Občina Slovenska Bistrica, (davčna številka):SI49960563, matična številka: 5884250000 Naslov: Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica e-naslov: info@slov-bistrica.si Spletna stran: www.slovenska-bistrica.si Upravljavec: Občina Slovenska Bistrica, (davčna številka):SI49960563, matična številka: 5884250000 Naslov: Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica e-naslov: info@slov-bistrica.si Spletna stran: www.slovenska-bistrica.si

4. POSTOPEK UPORABE SISTEMA IN IZPOSOJE KOLESA
PRENOS MOBILNE APLIKACIJE Sistem lahko uporabljajo samo registrirani uporabniki, ki starejši od 14 let in imajo nameščeno mobilno aplikacijo “Zapelji me” ter dostop do internetnih storitev. Aplikacijo si uporabnik namesti na mobilni telefon iz trgovine “Google play” ali “App Store”. Pri registraciji je potrebno vnesti ime in priimek, naslov, GSM številko in veljaven elektronski naslov. Za pravilno delovanje aplikacije je na mobilnem telefonu potrebno omogočiti tudi dovoljenje za dostop do lokacije. Uporabnik se strinja, da lahko njegove podatke uporabljajo vsa partnerska, hčerinska in franšizna podjetja, ki ponujajo storitve znotraj poslovnega in informacijskega sistema ELEVAT, ZAPELJI.ME in TTPAY (izposoja koles, skirojev in drugih premikal, polnjenje električnih vozil na polnilnicah za električna vozila).   Za vse povezane sisteme lahko uporabnik uporablja enake pristopne podatke, e-mail in GSM številko. Vsi sistemi so povezani tudi s plačilnim sistemom, kar pomeni, da uporabnik lahko uporablja svoje dobroimetje za različne storitve.  NALAGANJE DOBROIMETJA Izposoja kolesa je mogoča, če ima uporabnik v aplikaciji naložen vsaj 1,00 EUR dobroimetja za potrebe identifikacije uporabnika. Možni načini za prenos sredstev v aplikacijo so: Bančno nakazilo: Številka TRR: SI56 6100 0001 5039 712 DELAVSKA HRANILNICA, Minus z.o.o., Betnavska 122, Maribor, Referenca: SI 00 Sklic: mobilna številka uporabnika v obliki 386 xx xxx xxx Plačilo s PayPal-om: Uporabnik v sistemu PayPal v polje »vplačila« vpiše elektronski naslov bank@elevat.eu; Sklic: mobilna številka uporabnika v obliki 386 xx xxx xxx;  ter vpiše željen znesek vplačila. O uspešno izvedenem plačilu je uporabnik obveščen preko sistema PayPal. Z uporabo sistema Moneta: Uporabnik na številko  7990 pošlje SMS z vsebino "Z X" pri čem je X željen znesek dobroimetja. Mobilni operater uporabniku pošlje potrditveno SMS sporočilo, ki ga uporabnik potrdi z ukazom »*188#«. Ko je plačilo izvedeno, uporabnik iz sistema »ZAPELJI ME« prejme SMS sporočilo z novim stanjem dobroimetja. REZERVACIJA KOLESA Aplikacija uporabniku prikaže zemljevid prostih koles v okolici. Uporabnik s klikom označi kolo, ki si ga želi izposoditi in v aplikaciji pritisne gumb “REZERVIRAJ”. Rezervacija velja 15 minut. Cena rezervacije se obračuna po veljavnem ceniku. UPORABA KOLESA Upravljavec je dolžan dati v uporabo kolo v stanju, ki omogoča neposredno uporabo uporabniku za pogodbeni namen in je tehnično brezhibno. Uporabnik je dolžan preveriti stanje kolesa pred sklenitvijo najemne pogodbe. V primeru da ugotovi napake na kolesu, ki ne omogočajo varne vožnje, je dolžan le-te sporočiti na tel. št. 059 345 110. Če napaka na kolesu ne omogoča varne vožnje, uporabnik kolesa ne sme najeti. Uporabnik je dolžan biti pozoren na stanje kolesa ves čas trajanja najema. V primeru, da ugotovi napake na kolesu, ki niso bile ugotovljene ob prevzemu, jih je dolžan dokumentirati tako, da posname kakovostne fotografije le-teh in o tem nemudoma obvesti upravljavca. Enako velja, če pride do poškodbe na kolesu. Če napaka na kolesu onemogoča varno vožnjo, uporabnik kolesa ne sme uporabljati. Uporabnik je dolžan upravljavca nemudoma obvestiti o morebitnih zahtevkih tretjih oseb, tatvini, izgubi ali poškodbi kolesa, ki nastane po njegovi krivdi ali brez nje. Uporabnik je dolžan ravnati s kolesom spretno in skrbno, v skladu s pogodbenim namenom. Uporabnik je dolžan spoštovati vse cestnoprometne predpise, tako v prometu, kot v mirovanju. Prepovedano je pustiti kolo na neprimernem mestu, voziti dve osebi hkrati ali ga kako drugače preobremeniti, voziti po neasfaltiranih cestah, uporabljati kolo za opravljanje nezakonite dejavnosti ali ga kako drugače uporabljati na način, ki utegne na kolesu, upravljavcu ali tretjim povzročiti škodo. Uporabnik ne sme uporabljati kolesa na način, ki ni skladen s pravnim standardom skrbnega gospodarja. Uporabnik je dolžan izvesti vse potrebne in možne zaščitne ukrepe za kolo v prometu in v mirovanju. Ko uporabnik prispe do kolesa, ki si ga želi izposoditi, v aplikaciji izbere “ODKLENI KOLO”, na vgrajeni ključavnici na kolesu pritisne gumb za odklepanje kolesa in počaka, da se kolo odklene v roku 30 – ih sekund. Da je kolo odklenjeno, uporabnik to vidi po statusu v aplikaciji in po tem, da veriga izskoči iz vgrajene ključavnice. Verigo ovije okoli košare ali krmila in jo varno zapne s trakom na ježka, da med vožnjo ne bo moteča. Kolo je pripravljeno za uporabo. Uporaba se obračuna po veljavnem ceniku. UPORABA BATERIJE ZA ELEKTRIČNI POGON Na kolo je možno namestiti tudi baterijo za elektrifikacijo kolesa. Baterije za izposojo so na voljo v pisarni TIC, na Trgu svobode 17, v Slovenski Bistrici. Za najem baterije se mora uporabnik identificirati z veljavnim osebnim dokumentom in plačati kavcijo v znesku, določenem v veljavnem ceniku. Ob vračilu baterije v pisarno TIC bo uporabnik dobil povrnjen celoten znesek plačane kavcije. Baterijo uporabnik namesti na nosilec, ki se nahaja na okvirju kolesa pod sedežem. ZAKLEPANJE KOLESA IN POSTOPEK VRAČILA KOLESA Med uporabo lahko uporabnik kolo začasno zaklene (ga še ne vrne), tako da ga, na primer, med nakupom počaka pred trgovino. Za začasni zaklep je potrebno verigo le potisniti v odprtino v ključavnici. Ko želi uporabnik kolo ponovno uporabiti, v aplikaciji izbere “ODKLENI KOLO”. Ko uporabnik kolesa ne potrebuje več in ga želi vrniti, ga zaklene tako, da verigo potisne v odprtino v ključavnici, nato pa v aplikaciji izbere “VRNI KOLO”. Kolo odda v eno izmed kolesarnic za mestna kolesa ali na primerno fiksno stojalo, tako, da ga ni mogoče premikati oz. odtujiti. Kolo je potrebno na mestu oddaje še fotografirati in fotografijo naložiti v aplikacijo tekom postopka vračila kolesa. Izposoja je končana, ko uporabniku aplikacija sporoči, da je kolo uspešno vrnil. V primeru morebitnih težav pri namestitvi aplikacije ali v času izposoje je uporabnikom na voljo pomoč na tel. št. 059 345 110.

5. POGOJI UPORABE MOBILNE APLIKACIJE »ZAPELJI ME«
Mobilna aplikacija »ZAPELJI ME« omogoča uporabnikom iskanje prostega kolesa, rezervacijo in izposojo kolesa ter napredno upravljanje in informiranje o tekočem delovanju.  Nujen in ključen podatek za uporabo aplikacije je mobilna telefonska številka uporabnika. Aplikacija pri registraciji omogoči vpis telefonske številke v bazo uporabnikov na način, da pošlje SMS sporočilo s podatki o telefonskem aparatu in SIM kartici uporabnika na strežnik ponudnika. Pri namestitvi in uporabi aplikacija dostopa tudi do lokacijskih podatkov uporabnika, zaradi načrtovanja in statistike uporabe parkirnih kapacitet v okolju uporabnika. Pri vsaki nadaljnji uporabi se aplikacija predstavi s podatki o telefonskem aparatu, kar omogoča enostavno in zanesljivo avtentikacijo uporabnika. Aplikacija deluje samo v primeru možnosti kvalitetne internetne povezave. Upravljavec ni odgovoren za morebitno škodo na mobilni napravi, ki bi nastala zaradi uporabe aplikacije »ZAPELJI ME«, ki je nameščena iz uradnih spletnih trgovin ponudnikov mobilnih operacijskih sistemov. Če uporabnik iz kakršnegakoli razloga po tem, ko si je izposodil kolo, ne more dostopati do aplikacije, zaradi česar ne bo mogel prekiniti izposoje in vrniti kolesa, mora to čim prej sporočiti ponudniku na tel. št. 059 345 110. Dokler uporabnik ponudnika o tem ne obvesti, se smatra, da je izposoja v teku in se storitev uporabniku obračunava.

6. CENE IN NAČIN PLAČILA
Uporaba storitev sistema »ZAPELJI ME« je plačljiva in se obračunava glede na čas trajanja izposoje, v 15 minutnih intervalih, skladno z veljavnim cenikom, ki je uporabniku viden v aplikaciji in je objavljen na spletni strani upravljavca in nosilca. Rezervacija (štartnina) je plačljiva in zagotavlja razpoložljivost vozila 15 minut od pričetka rezervacije. Spremembe cen veljajo od objave spremembe dalje. Cene se lahko spreminjajo: sezonsko, dnevno, urno, glede na stopnjo onesnaženosti okolja, glede na enkratne dogodke in pričakovano zasedenost, glede na akcije in popust ter druge dejavnike. Uporabnik je o trenutni ceni obveščen v aplikaciji pred izposojo vozila. Cena za izposojeno vozilo se med izposojo ne more spreminjati. Upravljavec lahko uporabniku ponudi dodatne popuste iz različnih lojalnostnih programov ali akcij o čemer je uporabnik obveščen v aplikaciji ali preko elektronske pošte. Uporabnik, ki ima negativno stanje sredstev znotraj poslovnega in informacijskega sistema ELEVAT, ZAPELJI.ME in TTPAY (izposoja vozil, polnjenje električnih vozil, parkiranje oziroma druge storitve v sistemu), teh storitev ne more uporabljati, dokler ni dolg poplačan, ne glede na storitev, ki jo je uporabil. Uporabnik lahko zahteva izplačilo svojega dobroimetja. Zahtevek za izplačilo mora podati pisno na e-naslov: info@slov-bistrica.si. Plačilo bo izvršeno na TRR ali račun iz katerega je bilo plačilo izvršeno. Strošek izplačila dobroimetja na račun uporabnika bo zmanjšan glede na strošek transakcije. V primeru poškodb ob uporabi kolesa lahko upravljavec ali nosilec od uporabnika zahtevata povrnitev stroškov popravila po veljavnem ceniku pooblaščenega serviserja.

7. OMEJITVE UPORABE STORITEV
Uporabnik ima pravico, da mestno kolo primerno uporablja v skladu s splošnimi pogoji. Primerna uporaba izključuje predvsem naslednje: uporabo v nasprotju z veljavno zakonodajo na področju varnosti v cestnem prometu; uporabo mestnega kolesa ob pogojih, ki lahko privedejo do poškodbe mestnega kolesa; kakršenkoli prevoz tretje osebe na kakršenkoli način; uporabo mestnega kolesa na način, ki spravlja v nevarnost uporabnika ali tretjo osebo; kakršnokoli neprimerno uporabo mestnega kolesa, demontažo ali poskus demontaže stojala ter celotnega mestnega kolesa ali njunih posameznih delov in naprav. Dostop do storitve je prepovedan vsem mladoletnim osebam, mlajšim od 14 let, ne glede na to, ali imajo spremstvo ali ne. Mestno kolo je zasnovano za obremenitev do 120 kg, košarica na mestnem kolesu pa za obremenitev do 5 kg. Upravljavec lahko uporabnika brez obrazložitve izključi iz sistema. V primeru pozitivnega stanja dobroimetja mora upravljavec pred izključitvijo izplačati uporabniku vrednost dobroimetja, zmanjšano za stroške transakcij. Uporabnik je o izključitvi iz sistema obveščen po elektronski pošti najpozneje 24 ur pred izključitvijo. Upravljavec ne odgovarja za nepravilnosti in napake v delovanju mobilnih telefonov, delovanju omrežja, interneta, še zlasti za dostavo SMS sporočila v skladu s splošnimi pogoji ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Delovanje sistema izposoje koles je odvisno od razpoložljivosti GSM in internetnega omrežja, ter morebitnih drugih nepredvidenih faktorjev. Nosilec in upravljavec ne moreta zagotoviti neprekinjeno delovanje opreme, ampak si lahko prizadevata pomagati uporabnikom na različne načine in odpraviti napake v najkrajšem pogodbenem času.  Upravljavec ne odgovarja za zamudo ali drugo škodo, ki jo je uporabnik utrpel zaradi nedelovanja določene programske ali strojne opreme v sistemu izposoje koles. Pogodbenima strankama ni potrebno izpolniti obveznosti, če izpolnitev postane nemogoča oz. je ena izmed pogodbenih strank v zamudi zaradi dogodkov in okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati nobeni izmed pogodbenih strank (višja sila). Višja sila je pojmovana v skladu z zakonom, še zlasti pa so to zunanji dejavniki, pričakovani ali nepričakovani, na katere ne more nobena izmed pogodbenih strank kakorkoli vplivati ali izvajati nad njimi nadzora, preprečujejo pa ti zunanji vzroki izpolnitev obveznosti ene izmed pogodbenih strank. Primeroma so to naslednje okoliščine: stavka v podjetju ponudnika, bolezen osebja v podjetju ponudnika, tatvine, požar, tehnične motnje, električen izpad, izpad računalniškega omrežja, zastoj ali napake pri posredovanju informacij. Vsaka pogodbena stranka mora o višji sili obvestiti drugo pogodbeno stranko v najkrajšem mogočem času na primeren način. Med trajanjem višje sile ima upravljavec pravico do izpolnitve oz. nepravilne izpolnitve svojih obveznosti ne da bi za to odgovarjal. V primeru, da ti dejavniki trajajo več kot 1 mesec, imata obe pogodbeni stranki pravico do neizpolnitve pogodbenih obveznosti, ne da bi imeli pravico do povrnitve stroškov, ki so nastali zaradi nemožnosti izpolnitve. V primeru, da je bil del storitev ELEVAT sistema opravljen preden je prišlo do dejavnikov višje sile, lahko upravljavec za te storitve izstavi račun.

8. ODGOVORNOST IN IZJAVA UPORABNIKA
Za vso škodo, ki nastane med samo uporabo kolesa, je odgovoren uporabnik. Zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika odgovarjajo za vso škodo, ki jo neposredno ali posredno s koriščenjem storitve povzroči mladoletna oseba. V primeru izginotja kolesa, za katerega odgovornost nosi uporabnik, je uporabnik upravljavcu takoj ali najkasneje v roku 14 ur po prvotni izposoji dolžan javiti izginotje kolesa na dežurno številko 059 345 110 in krajo v roku 24 ur prijaviti policiji. Kolo ostane v polnem obsegu v uporabnikovi izključni odgovornosti, dokler upravljavec ne prejme kopije prijave kraje. V primeru nezgode in/ali dogodka, v katerega je vpleteno kolo, je uporabnik dolžan dejstva sporočiti na dežurno številko, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Kolo ostane v uporabnikovi odgovornosti, dokler ni priklenjeno na stojalu za mestna kolesa ali dokler kolesa lastnoročno ne vrne upravljavcu. Ker uporabnik odgovarja za kolo od prevzema do vrnitve, priporočamo, da pregleda najpomembnejše dele izposojenega kolesa pred samo uporabo, predvsem: ustrezno pritrditev sedeža, pedal in košare; ustrezno delovanje zvonca, zavor, sprednje in zadnje luči, odsevnikov ter dobro splošno stanje okvirja, pnevmatik in krmila. Za poškodbe, nastale pri uporabi kolesa, upravljavec ne odgovarja.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Uporabnik soglaša, da se podatki, ki jih je na izdajnem mestu sporočil v okviru predmetnega pogodbenega ali poslovnega odnosa, računalniško podprto shranjujejo in obdelujejo znotraj podatkovnega sistema upravljavca in nosilca za namen izvajanja Pogodbe. Uporabniku se na njegovo izrecno željo lahko posredujejo podatki, ki se nanašajo nanj. Podatki se lahko po potrebi popravijo. V teh primerih se uporabnik lahko pisno obrne na izdajna mesta (kontaktni podatki so navedeni v 3. točki splošnih pogojev). Uporabnik lahko kadarkoli osebno na sedežu izdajnega mesta ali pisno prekliče izjavo o soglasju, ki jo je podal v skladu s prvim odstavkom točke 8. V tem primeru Pogodba preneha veljati. Upravljavec se zavezuje, da bo skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in ostalo veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov vse osebne podatke uporabnika, ki jih od njega pridobi za namene izvrševanja dejavnosti storitev sistema »ZAPELJI ME«, obdeloval in shranjeval zaupno in izključno v okviru uporabnikovih pooblastil in v skladu z namenom pridobitve. Pri tem se zavezuje: da bo pridobljene osebne podatke zavaroval tako, da bo spoštoval organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da bo: varoval prostore, opremo in sistemsko programsko opremo varoval aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki, onemogočal nepooblaščenim osebam dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, zagotavljal učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov ter omogočal poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo; da bo morebitne občutljive osebne podatke pri obdelavi posebej označil in zavaroval tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih; da bodo prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, varovani z organizacijskimi in fizičnimi ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov ter da bo po prenehanju pogodbenega oz. poslovnega razmerja vse pridobljene osebne podatke uporabnika brez odlašanja ustrezno anonimiziral ali jih na zahtevo uporabnika uničil.

10. REŠEVANJE SPOROV
Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta upravljavec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta upravljavec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor tudi to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče. Uporabnik in upravljavec se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu soglašala s predložitvijo spora v mediacijo.

11. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV DOSTOPA IN UPORABE
Uporabniki bodo obveščeni o vseh spremembah teh splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani upravljavca in nosilca sistema.

12. POSLEDICE NEUPOŠTEVANJA SPLOŠNIH POGOJEV
Posledice neupoštevanja teh splošnih pogojev nosi uporabnik. Slovenska Bistrica, 20.11.2020 UPORABNIKE PROSIMO, DA UPOŠTEVAJO CESTNOPROMETNE PREDPISE TER POSKRBIJO ZA SVOJO VARNOST IN VARNOST DRUGIH UDELEŽENCEV V PROMETU. VOŽNJA S KOLESOM JE NA LASTNO ODGOVORNOST. PROSIMO TUDI ZA UPOŠTEVANJE NAVODIL NIJZ GLEDE UPORABE JAVNIH KOLES. PRIPOROČAMO, DA SI PRED IN PO IZPOSOJI KOLESA RAZKUŽIJO ROKE.